Colors alternatius per fila o columna, format bàsic a format avançat a Fulls de càlcul de Google

Bloc

Colors alternatius per fila o columna, format bàsic a format avançat a Fulls de càlcul de Google

Obteniu informació sobre com alternar els colors per fila o columna a Fulls de càlcul de Google dins d’una taula de dades. Començarem per conceptes bàsics en què canviarem el color per a totes les altres files, per passar a 2 o més patrons de colors i després a patrons irregulars.Subscriure: https://www.youtube.com/c/LearnGoogleSpreadsheets/featured

# fulls de google # colorswww.youtube.com

Colors alternatius per fila o columna, format bàsic a format avançat a Fulls de càlcul de Google

Obteniu informació sobre com alternar els colors per fila o columna a Fulls de càlcul de Google dins d’una taula de dades. Començarem per aspectes bàsics on canviarem el color per a totes les altres files, després passarem a 2 o més patrons de colors i després a patrons irregulars.