Afegiu dos números representats per llistes enllaçades | DevGlan

Bloc

Afegiu dos números representats per llistes enllaçades | DevGlan

La suma de dues llistes enllaçades es pot trobar de manera iterativa o recursiva. En aquest article analitzarem la forma recursiva i en el següent article parlarem de l’enfocament iteratiu. Amb l'enfocament iteratiu, primer cal invertir la llista i després trobar la suma i, de nou, la llista enllaçada resultant s'inverteix per obtenir el resultat final. Per tant, la llista original es modifica.Però si hi ha una restricció a la modificació de la llista, no hi ha manera d’utilitzar l’enfocament iteratiu i cal implementar un enfocament recursiu.
Continua llegint…

#algorithm #datastructure #linkedlists #javawww.devglan.com

Afegiu dos números representats per llistes enllaçades | DevGlan

En aquest article, analitzarem com es poden afegir dos números representats com a llistes enllaçades i emmagatzemar el resultat en una nova llista enllaçada.

reconeixement de matrícules opencv