Especificadors d'accés a C ++ Exemple | Especificadors d'accés C ++

Bloc

Especificadors d'accés a C ++ Exemple | Especificadors d'accés C ++

Especificadors d'accés a C ++ Exemple | Els Especificadors d’accés C ++ són el tema actual. Els especificadors d’accés s’utilitzen per definir com accedirem als membres de la classe. Els especificadors d'accés també es coneixen com modificadors d’accés . L'especificador d'accés s'utilitza per implementar la propietat de ocultació de dades en C ++, que és una característica essencial de la programació orientada a objectes.Especificadors d'accés en C ++

La funció d’ocultació de dades impedeix l’accés directe a la representació de classe interna. La restricció d’accés es fa mitjançant l’ús de privat , públic , i protegit paraules clau dins de la classe. Aquestes paraules clau, privat, públic, i protegit, es coneixen com a modificadors o especificadors d’accés a C ++. Vegeu la sintaxi següent.

# c ++ # c ++ especificadors d'accésappdividend.com

Especificadors d'accés a C ++ Exemple | Especificadors d'accés C ++

Especificadors d'accés a C ++ Exemple | Especificadors d'accés C ++. Els especificadors d’accés s’utilitzen per definir com accedirem als membres de la classe.