__proto__ vs prototype - Creació d'objectes en JavaScript

Bloc

__proto__ vs prototype - Creació d'objectes en JavaScript

Explorem el per tant propietat dels objectes JavaScript i com es relaciona amb el prototip normal. Bàsicament, el. per tant La propietat apunta a l'objecte que realment utilitzarà l'objecte actual en fer cerques a la cadena de prototips, mentre que .prototype només existeix a les funcions, en cas que vulgueu utilitzar aquests objectes com a constructors.
ha passat a la nova paraula clau.Subscriure: https://www.youtube.com/c/funfunfunction/featured

#javascriptwww.youtube.com

__proto__ vs prototype - Creació d'objectes en JavaScript

Explorem la propietat __proto__ en objectes JavaScript i com es relaciona amb el prototip normal. Bàsicament, la propietat .__ proto__ apunta a l'objecte que realment utilitzarà l'objecte actual en fer cerques a la cadena de prototips, mentre que '.prototype' només existeix a les funcions, en cas que vulgueu utilitzar aquests objectes com a constructors passats a la nova paraula clau .