5 maneres de configurar els URL d'una aplicació ASP.NET Core

Bloc

5 maneres de configurar els URL d'una aplicació ASP.NET Core

En aquest post mostro cinc maneres diferents de canviar els URL que escolta la vostra aplicació.

Hi ha diverses maneres de definir els URL que ASP.NET El nucli s’uneix a l’inici. Tinc una publicació antiga sobre les diverses opcions disponibles a la vostra aplicació ASP.NET Core 1.0, però les opcions disponibles a ASP.NET Core 3.x són el mateix:

UseUrls (): configureu els URL per utilitzar-los estàticament a Program.cs.
Variables d'entorn: definiu els URL mitjançant DOTNET_URLS o ASPNETCORE_URLS.
Arguments de la línia d'ordres: definiu els URL amb el paràmetre --urls quan s'executa des de la línia d'ordres.
Ús de launchSettings.json: definiu els URL mitjançant la propietat applicationUrl.
KestrelServerOptions.Listen (): configureu les adreces del servidor Kestrel manualment mitjançant Listen ().
A continuació, veurem cadascuna d’aquestes opcions amb més detall.

# asp.net core # .net core 3.0 #configuration #hosting

andrewlock.net

5 maneres de configurar els URL d'una aplicació ASP.NET Core

En aquest post descric cinc maneres diferents d’establir en quins URL escolta la vostra aplicació ASP.NET Core.