5 bones pràctiques de Git

Bloc

5 bones pràctiques de Git

Sens dubte, Git és el sistema de control de fonts més popular per al desenvolupament de programari actual. Un cop un projecte i un equip comencen a créixer, la manera com es manté el dipòsit que conté el seu codi pot afectar l'eficiència del desenvolupament.

Foto de Vlad Hilitanu a Unsplash

Aquestes pràctiques recomanades ajudaran a mantenir els repositoris nets, ajudaran a resoldre qualsevol problema abans que apareguin, a reduir al mínim el deute tècnic dels projectes i a fer que el seguiment del projecte sigui més fàcil i accessible per als equips a mesura que creixin.

1. Etiquetatge i versió amb un CHANGELOG

2. Ús d’una estratègia de ramificació

3. Utilitzant un fitxer .gitattributes

4. Utilitzant un fitxer .gitignore

5. Estableix els estàndards d'estil de codificació

#git # pràctiques recomanades #coding #software

levelup.gitconnected.com

5 bones pràctiques de Git

5 bones pràctiques de Git. Sens dubte, Git és el sistema de control de fonts més popular per al desenvolupament de programari actual. Pràctiques recomanades de flux de treball de 5 Git que heu d'utilitzar. He trobat diverses pràctiques recomanades que ajuden el meu equip.